České daně

 

KDO MÁ POVINNOST K PODÁNÍ DANÍ

 
Povinnost podat daňové přiznání
Pokud stále bydlíte v ČR a za prací do Německa pouze dojíždíte, máte povinnost podat přiznání k dani z příjmu fyzických osob, pokud část roku v ČR pracujete. Netýká se to tedy těch, kteří pracují v Německu po celý rok. Zde je výčet případů, kdy povinnost máte:
 • Vaše roční příjmy přesáhly 15 000 Kč a nejedná se o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně
 • český nerezident, který uplatňuje slevu na dani nebo daňová zvýhodnění nebo nezdatitelnou část základu daně
 • pokud byly poplatníkovi vyplaceny příjmy ze závislé činnosti za uplynulá léta
 • pokud poplatník s příjmy ze závislé činnosti uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého do zahraničí (dar)
 • povinnost podat DP má poplatník, u něhož se zvyšuje o solidární zvýšení daně daň nebo záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti
 • Pokud vykazujete daňovou ztrátu
 •  

  Potřebné doklady ke zpracování daní

   
  Základem jsou veškerá potvrzení o zdanitelných příjmech
 • ze závislé činnosti ( dostanete u Vašeho zaměstnavatele )
 • z dohody o provedení práce
 • z podnikání
 • z příjmů ze zahraničí
 • z pronájmu apod
 • veškerá potvrzení o daňových slevách a odečitatelných položek - viz dole
 •  

  Daňové slevy, odečitatelné položky

   
  Daňové slevy
 • na poplatníka
 • na vyživované dětí
 • za umístění dítěte v předškolním zařízení
 • na manželku (manžela)
 • na studenta
 •  

  Odečitatelné položky od základu daně
 • úroky z hypotéky
 • životní a penzijní pojištění
 • dary včetně bezplatných odběrů krve
 • členské příspěvky odborům
 • sleva na invaliditu a ZPT
 •  

  Napište nám: info@top-agentur.com